Facebook

Twitter

Instagram

Google plus

Pinterest

Home / Lifestyle / San Francisko

San Francisko

Lifestyle
Nameštaj | Lifestyle | San Francisko
San Francisko

San Francisko je drugi najnaseljeniji grad u SAD-u, nakon Njujorka. Njegova najprepoznatljiviji komad arhitekture je, naravno, most Golden Gate, ali panoramom pravilno dominira Transamerica piramida - sa samo 48 spratova, ali sa vrlo prepoznatljivim tornjem. Zbog zloglasnih potresa, zgrade u San Francisku imaju tendenciju da budu manje.

Nameštaj | Lifestyle | San Francisko Nameštaj | Lifestyle | San Francisko Nameštaj | Lifestyle | San Francisko Nameštaj | Lifestyle | San Francisko Nameštaj | Lifestyle | San Francisko Nameštaj | Lifestyle | San Francisko Nameštaj | Lifestyle | San Francisko