Facebook

Twitter

Instagram

Google plus

Pinterest

Home / Materijali / Listone Giordano - spoljašnji deking

Listone Giordano - spoljašnji deking

Materijali
Nameštaj | Materijali | Listone Giordano - spoljašnji deking
Listone Giordano - spoljašnji deking

Napravljen u potpuno ekološki održivom lancu proizvodnje, Decking pod je podvrgnuta posebnom toplotnom tretmanu koji poboljšava fizičke karakteristike drveta. Postupak se temelji na nizu molekularnih reakcija u strukturi vlakana koja povećava otpornost na vlagi i plesni.

Kontaktirajte nas putem društvenih mreža

Korisni linkovi