Facebook

Twitter

Instagram

Google plus

Pinterest

Home / Najlepše kuće sveta / Kuća u Meksiku

Kuća u Meksiku

Najlepše kuće sveta
Nameštaj | Najlepše kuće sveta | Kuća u Meksiku
Kuća u Meksiku

Ova nedavno završena kuća nalazi se u Pueblu, živom gradu u Meksiku. Južna fasada ima simetričan pristup, ali dok se krećete napred, otkrićete složenu geometriju  koja omogućava optimalno spajanje sa otvorenim, bez zadiranja u privatnost.

Beton, mermer, drvo, staklo, prirodni kamen, čelik samo su neki od materijala korišćeni u dizajnu. Balansiranje jednostavnosti oblika sa naglaskom na detalje, materijali stvaraju zanimljive vizualne kontraste koji čine prostor živim.

Nameštaj | Najlepše kuće sveta | Kuća u Meksiku Nameštaj | Najlepše kuće sveta | Kuća u Meksiku Nameštaj | Najlepše kuće sveta | Kuća u Meksiku Nameštaj | Najlepše kuće sveta | Kuća u Meksiku Nameštaj | Najlepše kuće sveta | Kuća u Meksiku Nameštaj | Najlepše kuće sveta | Kuća u Meksiku Nameštaj | Najlepše kuće sveta | Kuća u Meksiku Nameštaj | Najlepše kuće sveta | Kuća u Meksiku Nameštaj | Najlepše kuće sveta | Kuća u Meksiku Nameštaj | Najlepše kuće sveta | Kuća u Meksiku

Kontaktirajte nas putem društvenih mreža

Korisni linkovi