Facebook

Twitter

Instagram

Google plus

Pinterest

Home / Najnoviji objekti / Divercity Architects - Filothei House

Divercity Architects - Filothei House

Najnoviji objekti
Nameštaj | Najnoviji objekti | Divercity Architects - Filothei House
Divercity Architects - Filothei House

Ovaj stambeni projekat izdvojene porodične kuće nalazi se u Filothei, zelenom predgrađu Atine. Ključni faktor dizajna je smeštaj većeg volumena, u okviru uske parcele.

Kuća je formira od zbijenog volumena betona sa jakim tektonskim karakterom. Pažljivo odabrani delovi volumena su pomereni da stvore spoljašnji doživljaj svakodnevnog porodičnog života, pružajući stepen fragmentacije koja približava zgradu bliže stambenoj urbanoj celini. Rezovi na izloženim volumenima betona otkrivaju sekundarni mekši sloj kuće, koji je od drveta i koji pojačava prostorni dijalog između unutrašnjeg i spoljašnjeg sloja.

Nameštaj | Najnoviji objekti | Divercity Architects - Filothei House Nameštaj | Najnoviji objekti | Divercity Architects - Filothei House