Facebook

Twitter

Instagram

Google plus

Pinterest

Home / Najnoviji objekti / Lithos Design - Palladio RV2

Lithos Design - Palladio RV2

Najnoviji objekti
Nameštaj | Najnoviji objekti | Lithos Design - Palladio RV2
Lithos Design - Palladio RV2

Palladio je oblikovna matrica koja se ponavlja ritmički i igra se sa svetlom i senkama i stvara rafinirane dekorativne efekte. Skup modularnih 3D obloga po imenu Le Pietre Palladio brenda Lithos Design je rezultat studije o arhitektonskim linijama, naglašavajući i ponavljajući geometrijski profil koji je postao osnovni element tih 5 modela.